Poludnica

Renkontiĝo de E-vojaĝantoj

Enkonduko Aktualaĵoj Interesaĵoj Kalendaro Kulturo

Prelegoj

Aliĝilo

Aliĝintoj

Aliĝilo

Bonvolu legi pri kondiĉoj!
Persona nomo
Familia nomo
Naskiĝdato
Sekso (viro/ino)
Numero de pasporto/ID karto
Adreso (strato kaj domnumero)
Urbokodo
Urbo
Lando
Retpoŝto
Telefono
Manĝaĵo
    Mi estas vegetarano
    Vespermanĝo, 3.1. (ĵaŭdo)
    Matenmanĝo, 4.1. (vendredo)
    Vespermanĝo, 4.1 (vendredo)
    Matenmanĝo, 5.1. (sabato)
    Vespermanĝo, 5.1. (sabato)
    Matenmanĝo, 6.1. (dimanĉo)
    Tagmanĝo, 6.1 (dimanĉo)
Loĝado
    Nokto 3.1/4.1. (ĵaŭdo/vendredo)
    Nokto 4.1/5.1. (vendredo/sabato))
    Nokto 5.1/6.1. (sabato/dimanĉo)
Mi havas intereson pri aktivecoj
    skiado
    skikurado
    banado
    saŭno
    paŝa turisma ekskurso
    vizito de grotoj
Rimarko 
Viaj eventualaj kontribuoj, interesoj, ktp.).