Poludnica

Renkontiĝo de E-vojaĝantoj

Enkonduko Aktualaĵoj Interesaĵoj Kalendaro Kulturo

Hana Košková

H. Košková
P O L U D N I C A

Hana Košková naskiĝis la 7-an de junio 1942 en Tuhár, kiam ŝi estis 4-monata, mortis ŝia patrino kaj edukadis ŝin la patro. Post abiturientiĝo en Meza sanitara lernejo en Lučenec (1960) ŝi laboris kiel flegistino en Distrikta malsanulejo en Lučenec (1960 – 1978), poste kiel redaktorino de distrikta gazeto Ipeľ, pli poste de regiona semajngazeto Novohrad en Lučenec (1978 – 1992), ekde la jaro 1992 ŝi dediĉas sin nur al literatura verkado.

La unuajn versojn ŝi publikigis ekde la komenco de la 70-aj jaroj de la 20-a jarcento. Ŝi libre debutis en la jaro 1976 per la kolekto Pod teplom krvi (Sub la varmo de sango), por kiu ŝi ricevis Premion de I. Krasko. En ŝia poezio ni ektrovos poemojn de civitana liriko kun elementoj de satiro, sarkasmo kaj ironio, same kiel introverte akorditajn kolektojn de intima poezio. Ŝi dediĉas sin ankaŭ al tradukado (el bulgara kaj ukrainia poezioj), ŝi skribas recenzojn kaj kritikojn. Dum lasta periodo ŝi dediĉas sin ankaŭ al prozo.

Hana Košková sa narodila 7. júna 1942 v Tuhári, ako 4-mesačnej jej umrela matka a vychovával ju otec. Po absolvovaní Strednej zdravotníckej školy v Lučenci (1960) pracovala ako zdravotná sestra v Okresnom ústave národného zdravia v Lučenci (1960 – 1978), potom ako redaktorka okresných novín Ipeľ, neskôr regionálneho týždenníka Novohrad v Lučenci (1978 – 1992), od roku 1992 sa venuje len literárnej tvorbe.

Prvé verše publikovala od začiatku 70. rokov 20. storočia. Knižne debutovala v roku 1976 zbierkou Pod teplom krvi, za ktorú dostala Cenu I. Kraska. V jej poézii nájdeme básne občianskej lyriky s prvkami satiry, sarkazmu a irónie, ako aj introvertnejšie ladené zbierky intímnej poézie. Venuje sa aj prekladateľskej činnosti (z bulharskej a ukrajinskej poézie), recenzistike a kritike. V poslednom období sa venuje aj próze.

 

Hana Košková - Poludnica el Ĉerepeŝ

Hana Košková - Poludnica z Čerepeša