Poludnica

Renkontiĝo de E-vojaĝantoj

Enkonduko Aktualaĵoj Interesaĵoj Kalendaro Kulturo

Mária Minichová

M. Minichová
P O L U D N I C A

Mária Minichová estas tradukistino kaj aŭtorino, kiu en sia verkado uzas Esperanton. De la jaro 2011 ŝi tradukis tutmondajn fabelojn el la ĉeĥa lingvo al Esperanto por radio Muzaiko, sciencfikciajn rakontojn de Zuska Stožická, poemojn kaj kantojn el Esperanto al la slovaka kaj male. Multaj ŝiaj verkoj estas dissemitaj en esperantaj periodaĵoj, ĉefe en Esperantisto Slovaka. Ŝi estas konata kiel organizanto de kulturaj kaj propagandaj aranĝoj.

Ŝi apartenas al oftaj partoprenantoj de la renkontiĝo de esperantistoj-vojaĝantoj POLUDNICA kaj ĝis la jaro 2018 sur la montopinto supreniris 11-foje. Ŝi kontribuadis kiel preleganto pri eksterlandaj vojaĝoj kaj turismaj okazaĵoj. Sur la hejmpaĝo de Poludnica estas prezentita ŝia „sciigo por la sekvontaj“.

Mária Minichová je prekladateľka a autorka, ktorá vo svojej tvorbe používa esperanto. Od roku 2011 preložila rozprávky z celého sveta z českého jazyka do esperanta pre rádio Muzaiko, vedeckofantastické poviedky Zusky Stožickej, básne a piesne z esperanta do slovenčiny a opačne. Mnoho jej diel je roztrúsených v esperantských periodikách, hlavne v Esperantisto Slovaka. Je známa ako organizátorka kultúrnych a propagačných podujatí.

Patrí k častým účastníkom stretnutia esperantistov-cestovateľov POLUDNICA a do roku 2018 vystúpila na vrchol 11-krát. Prispieva ako prednášateľka o zahraničných cestách a turistických akciách. Na domovskej stránke Poludnice je prezentovaný jej „odkaz pre nasledujúcich“.

 

M. Minichová – Poludnica 2018

M. Minichová - Poludnica SK

 

M. Minichová – Poludnica 2018

M. Minichová - Poludnica EO